Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Zmiana Klimatu. Szkolenie w Hajnówce

Miasto Hajnówka i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na szkolenie
„Dostępność – jak ją zapewnić, dostępność a konsultacje społeczne”

W ramach szkolenia z zakresu zapewnienia dostępności (Ustawa z dnia 19.07.19; Dz.U 2019 poz. 1696) ekspert przybliży pojęcie dostępności – co to jest, dla kogo, jak i kto ma ją zapewnić? Wyjaśni – czy organizacje mogą, a może muszą włączyć się w działania prowadzące do zapewnienia dostępności i jaka jest ich rola i zadania?

Polskie przepisy opisujące dostępność wskazują na podmioty publiczne, ale w wielu sytuacjach ta kwestia dotyczy także organizacji społecznych, szczególnie tych które realizują zadania publiczne. Są NGOsy, które muszą dostępność wprowadzać, ale wszyscy powinniśmy o nią dbać i realizować dobre praktyki. Szczególnie znaczenie ma zapewnienie dostępności przy organizacji konsultacji.

Prowadzący Krzysztof Leończuk – ekspert ds. dostępności i zarządzania organizacjami, konsultacji społecznych,  po szkoleniu w ramach konsultacji indywidulanych, odpowie też na inne Państwa pytania dotyczące zarządzania organizacjami.

Szkolenie odbędzie się 2 lutego 2023r. w godzinach 14:00-18:40, w sali nr 12 w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1.

W imieniu własnym i Jerzego Siraka – Burmistrza miasta Hajnówka, serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z regionu hajnowskiego.  Zgłoszenia przyjmuje Barbara Dmitruk, za pośrednictwem poczty e-mail: b.dmitruk@hajnowka.pl

W ramach szkolenia, w godz. 14:00-14:30, odbędzie się też zbiórka wyborcza 2 przedstawicieli powiatu hajnowskiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej (reprezentacja III sektora z 15 powiatów Podlasia). W 2022 roku minęła kadencja delegatów powiatu hajnowskiego (Pan Jan Chomczuk i Pani Natalia Gierasimiuk). Zgodnie z Regulaminem PSP do udziału w zbiórce wyborczej, z czynnym i biernym prawem wyborczym, mają prawo organizacje pozarządowe w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich oddz. i jednostki terenowe z siedzibą w powiecie i funkcjonujące od co najmniej 6 miesięcy. Organizację może reprezentować na zbiórce delegat, posiadający pisemne pełnomocnictwo władz statutowych swojej organizacji (druk do pobrania poniżej).

Szkolenie w ramach projektu „Zmiana Klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt realizowany przez: 

Projekt wspierają: 

Projekt wspierają:

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content