Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Wyniki I. etapu II. NABORU na dotacje SPLOT Wartości

Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 395 wniosków złożonych w pierwszym etapie drugiego naboru, ich łączna wartość wynosi 2,62 mln euro.

Do drugiego etapu zakwalifikowano 107 projektów o wartości 716,5 tys. euro. Grantobiorców czeka teraz kolejny etap intensywnej pracy nad złożonymi projektami.

Tematyka projektów dotyczy głównie partycypacji obywatelskiej, sieciowania i dialogu, wspierania praw kobiet, edukacji dzieci i młodzieży, działań ekologicznych i medialnych, wsparcia osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich ochrona i upowszechnienie są podstawowym celem projektów złożonych w funduszu grantowym, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogły składać wnioski wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

  • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
  • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Liczba wszystkich złożonych wniosków wyniosła 395 – o wartości 2,62 mln euro. Do oceny merytorycznej przeszło 337.

Do drugiego etapu wybrano 107 projektów.

W tym okresie grantobiorca będzie korzystał ze wsparcia w postaci:

  • wsparcia mentora w przygotowaniu wniosku pełnego,
  • doradztwa indywidualnego,
  • szkoleń, seminariów m.in. z zakresu fundraisingu, metod strażniczych i rzeczniczych, komunikacji w tym poprzez media społecznościowe, prowadzenia badań,
  • szkoleń tematycznych w zakresie prawa i polityki UE oraz praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka.

Grantobiorcy, których wniosek uzyskał ocenę negatywną lub którzy mają zastrzeżenia proceduralne, przysługuje prawo do złożenia odwołania. Grantobiorca może wnieść odwołanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma informującego o wyniku oceny wniosku. Terminem doręczenia odwołania jest data wpływu. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej na następujący adres mailowy: helpdesk@owop.org.pl. Szczegółowe zasady i proces składania odwołań zostały przedstawione w regulaminie konkursu.

Organizacje, które przeszły przez pierwszy etap konkursu mają czas na przygotowanie wniosków pełnych do 30 kwietnia 2024 r. Ogłoszenie ostatecznej listy zwycięzców nastąpi 4 czerwca.

Więcej informacji tu: https://siecsplot.pl/splot-wartosci/

Projekt „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” jest finansowany przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV).

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content