Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Program Regrantingowy „Małe granty ekologiczne 2023”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Operator) z siedzibą przy ul. Modlińskiej 6 lok. U3, 15-066 Białystok, w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na małe granty (do 2000 zł) dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

Celem Programu jest kształtowanie właściwych zachowań społecznych w celu poprawy jakości przestrzeni życia człowieka, w szczególności jakości powietrza i lokalnego klimatu.

Spotkanie informacyjne, na którym zostaną przedstawione zasady konkursu oraz omówiony sposób prawidłowego wypełnienia wniosku odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 o godz. 10.00 w siedzibie Operatora – OWOP, ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok.

W trakcie składania wniosków Operator świadczyć będzie pomoc doradczą w zakresie przygotowania oferty: 3 dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa), w godz. 8.00-15.30. Doradztwo będzie świadczone zdalnie, po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres: piotr.znaniecki@owop.org.pl.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny obejmować co najmniej jeden z tematów:

 • informowanie o znaczeniu terenów zieleni, parków miejskich, ekoparków, ogrodów botanicznych, itp.;
 • ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na najbliższe środowisko, w tym w szczególności w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i skutkom suszy;
 • ograniczenie zachowań pogarszających jakość powietrza i zdrowie człowieka (np. szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych; spalania węgla w kotłach bezklasowych);
 • edukowanie w zakresie działań, które można i należy podejmować, aby lokalnie poprawić jakość przestrzeni życia człowieka, w szczególności jakość powietrza i lokalnego klimatu (podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacja budynków, nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła, wykorzystanie błękitno- zielonej infrastruktury, korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu, np. rower, poruszanie się pieszo, zieleń w miastach);
 • kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;
 • podnoszenie świadomości społecznej o istniejącym zagrożeniu suszą i jej skutkach oraz o sposobach ich zapobiegania;
 • przeciwdziałanie wyspom ciepła w miastach;
 • informowanie o znaczeniu zasobów przyrody, różnorodności biologicznej, ekosystemów dla zachowania stabilności środowiska oraz utrzymania równowagi przyrodniczej w kontekście
  utrzymania dobrej jakości przestrzeni życia człowieka;
 • edukowanie o skutkach utraty różnorodności biologicznej;
 • edukowanie w zakresie wartości krajobrazu poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy oraz poprzez uwrażliwienie relacji pomiędzy warunkami życia a krajobrazem, relacji pomiędzy  ekologią i problemami krajobrazu a kwestiami społecznymi i ekonomicznymi;
 • popularyzacja założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska.
Składanie ofert odbywa się tylko drogą mailową, poprzez przesłanie skanów prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez uprawnione osoby wniosku, na adres biuro@owop.org.pl, do dnia 16.06.2023 r., do godziny 23:59.
Szczegółowe  informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej na stronie projektu:
Projekt dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content