Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

W ramach współpracy z Wojewodą Podlaskim przekazujemy informację zainteresowanym podmiotom o możliwości uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami i przywilejami. Podmioty zweryfikowane jako przedsiębiorstwa społeczne mogą korzystać z różnego typu form wsparcia, takich jak np. refundacja części wynagrodzenia pracowników, możliwość pozyskania środków na utworzenie stanowiska pracy, czy też dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz podwyższone wsparcie finansowe w ramach opracowywanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej resortowych programów rozwoju ekonomii społecznej.

Celem działalności przedsiębiorstw społecznych jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej, co w konsekwencji służy rozwojowi lokalnemu.

Kto może ubiegać się o status przedsiębiorstwa społecznego oraz inne niezbędne informacje w zakresie wydania decyzji w sprawie przyznania statusu dostępne są na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://puw.bip.gov.pl/ekonomia-spoleczna/wydanie-decyzji-w-sprawie-przyznania-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego.html.

Szczegółowe informacje dotyczące ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych znajdują się na stronie internetowej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content