Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

SPLOT europejskich wartości dla polskich NGO

OWOP stoi na czele konsorcjum, które jako jedno z trzech w Polsce zdobyło grant z Komisji Europejskiej na realizację zadania z Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości.

Projekt ma wzmocnić potencjał organizacji pozarządowych, które zajmują się takimi tematami jak wolność mediów, praworządność, równość płci, prawa obywatelskie, wynikającymi z PRAW PODSTAWOWYCH. Adresowany jest głównie do NGO z małych miejscowościach, gdzie trudniej się o nie upominać.

Projekt ma tytuł „Wzmacniamy Europę SPLOT’owymi wartościami”. Realizowany będzie przez trzy lata przez konsorcjum 8 organizacji: nas jako lidera projektu, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Centrum OPUS, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, należących do Sieci SPLOT i sam SPLOT. Zamierzają one dotrzeć do aktywistów i aktywistek, społeczników i społeczniczek w 6 regionach obejmujących całą Polskę, po to, by przywrócić im wiarę we własną moc sprawczą dotyczącą wpływu na stanowienie prawa i debatę publiczną, poszanowania wartości demokratycznych, pomocy grupom dyskryminowanym.

Otrzymają one pełen pakiet wsparcia merytorycznego i nowe narzędzia, by wzmocnić swój potencjał. Będą mogły uczestniczyć w zajęciach doszkalających, konsultacjach, korzystać z doradztwa, a 100 organizacji, które przejdzie dwuetapowy konkurs ofert, otrzyma środki na realizacje własnych działań (do 6 800 euro na jedna organizację). Projekty mają odwoływać się do Karty UE i praw podstawowych, o których – jeśli chcemy należeć do Europy nie tylko geograficznie – trzeba stale przypominać i o nie dbać. Są to:

  • Godność osoby ludzkiej
  • Wolność
  • Demokracja
  • Równość
  • Państwo prawa
  • Prawa człowieka, w tym osób należących do mniejszości

Projekty realizowane przez grantobiorców mogą dotyczyć małych wycinków rzeczywistości, lokalnych tematów, bo tam też dochodzi do nadużyć. Chodzi o to, by budować świadomość, że należy pielęgnować i wzmacniać europejskie wartości, na które polskie społeczeństwo zgodziło się wstępując do Unii Europejskiej. Inspirującym mottem niech będą pamiętne słowa Mariana Turskiego wygłoszone w Auschwitz: „Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale prawa mniejszości muszą być chronione. Nie bądźcie obojętni, gdy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne.”

Najważniejsze działania:

  • wzmocnienie potencjału i gotowości do podejmowania działań rzeczniczych/włączania się tworzenie polityk publicznych wśród 160 organizacji pozarządowych (CSO) z terenu Polski poprzez działania edukacyjne oraz wsparcie finansowe (przewidujemy dwa nabory do Programu Grantowego dla CSO);
  • wzmocnienie potencjału min. 300 organizacji pozarządowych (CSO) z terenu całej Polski do realizacji swojej misji poprzez działania edukacyjne (szkolenia, mentoring, sieciowanie);
  • podniesienie poziomu kompetencji min. 1000 osób zaangażowanych w działalność społeczną;
  • zwiększenie świadomości wagi wartości podstawowych UE oraz udziału organizacji pozarządowych w ich ochronie, poprzez akcje informacyjną i promocję.
Projekt trwa od grudnia 2022r. i zakończy się w listopadzie 2025r.

Instytucją zarządzającą Programem jest Komisja Europejska.

Na stronie Sieci SPLOT wkrótce opublikowane będą najważniejsze projektowe dokumenty, harmonogram działańterminy naborów do programu grantowego.
Więcej o projekcie na podstronie siecsplot.pl :

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content