Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Seminarium dot. usług społecznych oraz deinstytucjonalizacji

Wspólnie ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zapraszamy do udziału w spotkaniu ogólnoinformacyjnym:

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”.

Seminarium odbędzie się:
w dniu 4 listopada 2022r w godzinach 9:00 – 15:00,
w Hotelu 3 TRIO ul. Hurtowa 3, w Białymstoku.

Na spotkaniu, porozmawiamy o:

  • procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
  • uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
  • Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa podlaskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe, PES czy PS, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie:

https://www.wrzos.org.pl/aktualnosci/bialystok-zapraszamy-na-seminarium-z-cyklu-regionalne-platformy-spoleczne-dla-rozwoju-uslug-spolecznych-i-di/

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content