Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:

 • Gminą Miejską Hajnówka
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
 • Hajnowskim Domem Kultury
 • Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka oraz
 • partnerem ponadnarodowym: Pro Loco Matera

od 1 grudnia 2019 realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
"Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera"

Projekt zakłada poprawę funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim. Rozwiązanie wypracowywane przez międzysektorową Grupę Inicjatywną z partnerem ponadnarodowym, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych.

Nowe rozwiązanie ujęte w Programie Dostępna Hajnówka Kultura i Turystyka, będzie składać się z następujących komponentów:

 1. modelowy audyt dostępności dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką
 2. standard świadczenia usług kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
 3. standard świadczenia usług turystycznych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni
 4. standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce

Program będzie realizował cele rządowego programu Dostępność + i będzie zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Realizatorom projektu zależy na wypracowaniu rozwiązań, które:

 • wprowadzą nowe rozwiązania na terenie miasta Hajnówka w obszarze dostępności kultury i turystyki dla osób o specyficznych potrzebach
 • będą bazowały na trwałej, systematycznej współpracy sektora publicznego i społecznego
 • będą dążyły do realizacji usług publicznych z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania i specyficznych potrzeb odbiorców o utrudnionym dostępie
 • uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby kulturowe
 • uwzględnią rozwiązania w sferze dostępności fizycznej oraz zmysłowej (słuch, wzrok, dotyk, zapach) na przykładzie rozwiązań w mieście Matera
 • będą możliwe do implementacji w innych miastach o wielkości do 30 000 mieszkańców.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 roku do 29 sierpnia 2022 roku.
Wartość projektu: 1 916 416,80zł w tym dofinansowanie z UE: 1 850 416,80zł

FUNPAGE NA FACEBOOK'U <-- KLIK

Prezentacja nt. założeń projektu --> [KLIK]

Harmonogram planowanych działań:

 • 15 stycznia 2020 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej (sala nr 12)  Urzędu Miasta Hajnówka  przy ulicy Zina 1 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 10 lutego 2020 o godz. 16.00 sala konferencyjna Hajnowski Dom Kultury  przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 23 marca 2020 o godz. 16.00 sala czytelni Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce przy ulicy 3 Maja 45 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - odwołane
 • 23 kwietnia 2020 o godz. 16.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji
 • 27 maja 2020 o godz. 16.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji
 • 22 czerwca 2020 o godz. 16.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji
 • 15 lipca 2020 o godz. 16.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej, Hajówka ul. Dworcowa 1 - Hajnówka Centralna. Przesiadkowa Stacja Kultury.
 • 24 lipca 2020 o godz. 15:00, STARY DWÓR - Zalew Siemianówka, gmina Narewka - Spektakl szeptany „Bałwanki”
 • 24 lipca 2020 o godz. 17:30, STARY DWÓR - Zalew Siemianówka, gmina Narewka - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • 25 lipca 2020 o godz. 15:00, ORLA - Teren przy synagodze - Spektakl szeptany „Bałwanki”
 • 25 lipca 2020 o godz. 19:00, ORLA - Teren przy synagodze - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • 26 lipca 2020 o godz. 15:00, NAREW - Przystań kajakowa nad rzeką Narew - Spektakl szeptany „Bałwanki”
 • 26 lipca 2020 o godz. 20:00, NAREW - Przystań kajakowa nad rzeką Narew - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • 31 lipca 2020 o godz. 18:30, BIAŁOWIEŻA - Park przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • 1 sierpnia 2020 o godz. 18:00, BIELSK PODLASKI - Park Królowej Heleny „Muszla” - Spektakl szeptany „Ciało”
 • 1 sierpnia 2020 o godz. 19:00, BIELSK PODLASKI - Park Królowej Heleny „Muszla” - Spektakl szeptany „~Szafa Show”
 • 2 sierpnia 2020 o godz. 15:30, HAJNÓWKA - Amfiteatr w Hajnówce - Spektakl szeptany „Jemioła&Szwed”
 • 2 sierpnia 2020 o godz. 19:00, HAJNÓWKA - Amfiteatr w Hajnówce - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • Spacery performatywne wg. programu przed każdym spektaklem 
  24.07 - Sary Dwór 
  25.07 - Orla 
  26.07 - Narew 
  30.07 - Gródek 
  31.07 - Białowieża 
  1.08 - Bielsk Podlaski 
  2.08 - Hajnówka 
 • Mobilny Punkt Informacyjnty - W każdej lokalizacji podczas trwania festiwalu
  W widocznym z daleka namiocie zasięgnąć można informacji na temat bieżących wydarzeń festiwalowych oraz festiwalowych propozycji związanych z dostępnością.
 • Transmisje online - W każdej lokalizacji podczas trwania festiwalu: www.wertepfesival.pl
 • 29.07.2020 - 31.08.2020 - audiodeskrypcja atrakcji turystycznych miasta Hajnówka, Hajnówka
 • 06.08 - 30.11.2020 - Wdrożenie systemu przestrzennej komunikacji miejskiej, Hajnówka
 • 06.08 - 06.11.2020 - przygotowanie aplikacji na smartfony, Hajnówka
 • 7 sierpnia 2020 o godz. 21:00, Hajnówka, ul. Tamary Sołoniewicz 14, HDK - Kino plenerowe, Film z audiodeskrypcją-„Mężczyzna imieniem Ove”
 • 21 sierpnia 2020 o godz. 17:00, Hajnówka - Dom Nauczyciela, ul. Piłsudkiego 6 - spotkanie autorskie z Jerzym Rajeckim i promocja książki “Klimaty Podlasia”
 • Kurs dla asystentów osób z niepełnosprawnościami - Urząd Miasta w Hajnówce, ul. Zina 1
  Daty spotkań:
  13.08-17:00-20:00
  18.08-14:00-17:00
  19.08-17:00-20:00
  20:08-14:00-17:00
  21.08-14:00-17:00
  26.08-14:00-17:00
  27.08-14:00-17:00
  02.09-14:00-17:00
  08.09-14:00-17:00
  09.09-14:00-17:00
  30.09-14:00-17:00
  02.10-14:00-20:00
  12.10-14:00-17:00
  14.10-14:00-17:00
  16.10-14:00-17:00
 • Kurs języka migowego - Urząd Miasta w Hajnówce, ul. Zina 1, Hajnówka
  Daty spotkań:
  2.09 - 14:00 - 17:00
  3.09 - 14:00 - 17:00
  23.09, 24.09, 25.09, 7.10, 8.10, 21.10, 22.10, 23.10, 4.11, 5.11, 6.11
 • 5 września 2020, o godz. 10:00 - Skwer im. plut. B. Bierwiaczonka, Hajnówka - Narodowe Czytanie
 • 25 września 2020 - HDK - Urodziny Żubra Pompika z Tomaszem Samojlikiem

Status realizacji projektu: 
Projekt realizowany