Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

ZaPAL światełko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola

Cel Projektu

Celem projektu, w oparciu o Program Aktywności Lokalnej Gminy Suchowola, jest zmniejszenie w gminie Suchowola, obszarów wykluczenia społecznego. 30 mieszkańców/mieszkanek gminy:

Okres realizacji
projektu

01.05.2019 – 30.06.2020

Wartość
projektu

291 996,12 zł

Wartość
dofinansowania

275 996,12 zł

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Suchowola, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchowoli, realizuje projekt:

„ZaPAL światełko w tunelu- rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola” współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Celem projektu, w oparciu o Program Aktywności Lokalnej Gminy Suchowola, jest zmniejszenie w gminie Suchowola, obszarów wykluczenia społecznego. 30 mieszkańców/mieszkanek gminy:

  • podniesie swój poziom aktywności życiowej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej
  • zwiększy kompetencje i umiejętności życiowe
  • podniesie kwalifikacje istotne w podejmowaniu zatrudnienia
  • rozwinie aktywną integrację w społeczności lokalnej

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia mających na celu wyprowadzenie tych osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji, stworzonej dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content