Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Zadbajmy o zdrowie

Cel Projektu

Celem projektu jest profilaktyka prozdrowotna mieszkańców województwa podlaskiego – dwóch gmin wiejskich, w których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do badań profilaktycznych.

Okres realizacji
projektu

01.05.2024 – 31.12.2024

Wartość
projektu

57 200,00 zł

Wartość
dofinansowania

50 000,00 zł

Miejsce
realizacji

województwo podlaskie

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku na zlecenie Zarządu Województwa Podlaskiego realizuje zadanie publiczne pt. „Zadbajmy o zdrowie”

Zadanie polega na organizacji badań profilaktycznych w dwóch gminach województwa podlaskiego, tam, gdzie mieszkańcy mają trudny dostęp do diagnostyki medycznej. Drugim działaniem w ramach zadania jest organizacja spotkania osób mogących podejmować decyzje dotyczące koordynowania usług zdrowotnych i społecznych na szczeblu gminy.

Dostępność badań profilaktycznych w naszym województwie jest wciąż niewystarczająca. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, przy czym szczególnie dotkliwie odczuwalne jest to na terenach wiejskich.

W ramach zadania:

    • Planujemy organizację Białych Niedziel, gdzie do działania zaangażowani zostaną partnerzy lokalni – Ośrodki Pomocy Społecznej lub Domy Kultury. Z badań profilaktycznych będzie mogło skorzystać minimum 80 mieszkańców gmin;
    • Zorganizujemy spotkanie wojewódzkie z przedstawicielami co najmniej 15 gmin, będzie to seminarium dotyczące koordynacji usług zdrowotnych i społecznych w gminach województwa podlaskiego. Jego celem jest nastawienie i przekonanie kilkunastu przedstawicieli gmin z naszego województwa do zaplanowania i wdrożenia działań koordynujących usługi medyczne i społeczne.
Zadanie jest realizowane w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2024 r. w sferze: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia oraz realizacja działań promujących zdrowie i edukację zdrowotną wśród mieszkańców województwa podlaskiego.
logo województwa podlaskiego
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content