Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Wspólnym Głosem

Cel Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Okres realizacji
projektu

01.08.2013 – 30.09.2014

Wartość
projektu

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Wzmocnienie i usprawnienie procesu konsultacji społecznych w Mieście Białystok poprzez zwiększenie liczby organizacji i osób biorących udział w konsultacjach oraz wprowadzenie nowych narzędzi konsultacji.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  • stworzenie platformy  internetowej do konsultacji społecznych  dostępnej dla mieszkańców miasta
  • szkolenia i doradztwo dla pracowników Urzędu Miejskiego, radnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat form, narzędzi i metod konsultacji społecznych.
  • powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. konsultacji społecznych
  • działania promujące konsultacje społeczne oraz zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta w planowanie i realizację polityk publicznych (film, kawiarenki obywatelskie, sondy)
  • wprowadzenie i testowanie nowych form konsultacji takich jak: sąd obywatelski i Future City Game
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content