Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Wolontariat dla Kultury – III edycja

Cel Projektu

Celem programu jest podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie aktywności w sektorze kultury i działaniach społecznych oraz realizacji własnych projektów.

Okres realizacji
projektu

12.01.2015 do 30.09.2016

Wartość
projektu

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Program „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu” pozwoli uczestnikom nie tylko zdobyć doświadczenie, zyskać praktyczną wiedzę, poznać ekspertów, ale także da szansę na przygotowanie i zrealizowanie własnego, autorskiego działania.

Projekt propaguje wolontariat kompetencji w lokalnych instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych – to wyjątkowa forma wolontariatu, polegająca na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Pozwoli także rozbudować potencjał wolontariacki lokalnych instytucji kultury – sprzyja temu innowacyjna formuła programu, jego interdyscyplinarność oraz międzysektorowość.

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w formie zeskanowanej (z podpisem) na adres wolontariat@mwb.com.pl do dnia 24 stycznia 2016 r. do godz. 24.00 lub doręczyć w wersji drukowanej i podpisanej do punktu kasowego Muzeum Wojska w Białymstoku do dnia 24 stycznia 2016 r. godz. 17.00.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

Więcej informacji o programie można uzyskać kontaktując się z następującymi osobami:

Kierownik programu:
Marzena Wilczko – mwilczko@mwb.com.pl
Koordynatorzy wolontariatu w poszczególnych instytucjach i organizacji:
Galeria Arsenał – Justyna Zieniuk, jzieniuk@wp.pl
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku – Katarzyna Siwerska, k.siwerska@galeriaslendzinskich.pl
Muzeum Wojska w Białymstoku – Ewelina Tomaszewska, etomaszewska@mwb.com.pl
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – Katarzyna Łotowska, katarzyna.lotowska@owop.org.pl
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki – Monika Bania, mbania@dramatyczny.pl

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content