Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Włoskie inspiracje w systemie obsługi podmiotów Ekonomii Społecznej

Cel Projektu

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału projektodawcy i jego sieci współpracy w zakresie dostosowania usług do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej poprzez transfer, dostosowanie i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzania Obsługą Klientów ES (SZOKES) w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych

Okres realizacji
projektu

01.04.2017 – 31.03.2018

Wartość
projektu

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału projektodawcy i jego sieci współpracy w zakresie dostosowania usług do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej poprzez transfer, dostosowanie i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzania Obsługą Klientów ES (SZOKES) w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych, w okresie trwania projektu 01.04.2017r – 31.03.2018r, dzięki wzajemnej współpracy, transferowi, uczeniu się i wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami ponadnarodowymi w tym w szczególności 12 pracownikami OWOP a przedstawicielami partnera.

Cele szczegółowe:

  1. Profesjonalizacja obsługi klientów  Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) dzięki wykorzystaniu wdrożonego narzędzia (rozwiązania) w czasie trwania projektu oraz min. 2 lata po jego zakończeniu;
  2. Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w obszarze obsługi klienta ES przez  pracowników OWOP (12 os.), korzystając z bezpośrednich doświadczeń sieci współpracy w tym partnera ponadnarodowego w czasie trwania projektu;
  3. Wzmocnienie potencjału sieci w tym instytucji w zakresie realizacji działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) przez OWOP wspierającej ES poprzez wykorzystanie innowacyjnego narzędzia użytkowanego we Włoszech, dzięki współpracy ponadnarodowej w czasie trwania projektu oraz min. 2 lata po jego zakończeniu.

Wartość dodana projektu sprowadza się do wypracowania skutecznego sytemu zarządzania obsługa klientów ES (SZOKES), na podstawie transferu narzędzia stosowanego we Włoszech  w wyniku nawiązanej współpracy ponadnarodowej.

W projekcie wykorzystano dwa rodzaje działań współpracy ponadnarodowej:
(1) transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie;
(2) wymiana informacji i doświadczeń.

Transfer i wdrożenie w praktykę sprawdzonych rozwiązań oraz wymiana doświadczeń zwiększyło profesjonalizację działań w obszarze Ekonomii Społecznej.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content