Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Włoskie Inspiracje w marketingu usług sektora ekonomii społecznej

Cel Projektu

Celem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności 16 uczestników projektu, w tym: pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Białymstoku, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa podlaskiego (subregionu białostockiego), na temat zasad promocji i marketingu usług i produktów realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej oraz na temat współpracy (w tym zlecania zadań i usług) na linii samorząd – podmioty ekonomii społecznej (PES) z wykorzystaniem doświadczeń partnera włoskiego.

Okres realizacji
projektu

01.03.2019 – 30.09.2019

Wartość
projektu

99 928,00 zł

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Consorzio Metropoli (Florencja, Włochy), realizował projekt: „Włoskie Inspiracje w marketingu usług sektora ekonomii społecznej”

Celem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności 16 uczestników projektu, w tym: pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Białymstoku, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa podlaskiego (subregionu białostockiego), na temat zasad promocji i marketingu usług i produktów realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej oraz na temat współpracy (w tym zlecania zadań i usług) na linii samorząd – podmioty ekonomii społecznej (PES) z wykorzystaniem doświadczeń partnera włoskiego.

W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna we Włoszech dla przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem OWES (wyłonionym w drodze rekrutacji), ROPS i pracowników OWES. Odbyła się ona w terminie 31 marca – 5 kwietnia 2019 roku. Program wizyty obejmował spotkania we włoskich przedsiębiorstwach społecznych oraz konsorcjach spółdzielni socjalnych.

We wrześniu (10 – 14) odbyła się wizyta włoskich ekspertów w Polsce. W jej trakcie troje przedstawicieli włoskiego partnera zapoznawało się z działaniami przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem OWES Białystok i konsultowało wdrażane rozwiązania w zakresie marketingu ich usług i produktów.

W ramach projektu białostockie PS biorące udział w wizycie wypracowały i wdrożyły nowe rozwiązania w zakresie marketingu swoich produktów i usług, zaś OWOP – ścieżkę wsparcia marketingowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój).

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content