Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Unleash – Unchain – Unloose

Cel Projektu

Program grupy młodzieżowej „FOS” miał na celu poprawę umiejętności młodych ludzi i wzmocnienie ich odpowiedzialności obywatelskiej. Projekt 3UN był skierowany do młodzieży w wieku od 22 do 26 lat, pochodzącej ze środowisk o mniejszych szansach, z niepełnosprawnościami, z rodzin migracyjnych, itp. Byli to wolontariusze oraz młode osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji, a zwłaszcza charakteryzujące się zamiłowaniem do sztuki wizualnej, fotografii, historii, środowiska i kultury oraz pasją do twórczej i artystycznej fotografii.

Okres realizacji
projektu

07.08.2018 – 06.01.2019

Wartość
projektu

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Nieformalna Grupa FOS z Aten w Grecji w partnerstwie z:

  1. Logical Sequence (LS laboratory) – grupą nieformalną składająca się z członków z Niemiec oraz przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL)
  2. Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP)
  3. Organizacją non-profit ORIEL z Verony we Włoszech
    realizowała projekt:

Unleash – Unchain – Unloose – fotografia kreatywna i artystyczna na rzecz nieformalnej nauki i profesjonalizacji młodych ludzi

Program grupy młodzieżowej „FOS” miał na celu poprawę umiejętności młodych ludzi i wzmocnienie ich odpowiedzialności obywatelskiej.
Projekt 3UN był skierowany do młodzieży w wieku od 22 do 26 lat, pochodzącej ze środowisk o mniejszych szansach, z niepełnosprawnościami, z rodzin migracyjnych, itp. Byli to wolontariusze oraz młode osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji, a zwłaszcza charakteryzujące się zamiłowaniem do sztuki wizualnej, fotografii, historii, środowiska i kultury oraz pasją do twórczej i artystycznej fotografii.
Program podnosił kompetencje zawodowe młodych, a także zachęcał do aktywnego udziału w społeczeństwie, poprzez wspólne empiryczne i interaktywne nieformalne działania edukacyjne oraz współpracę w grupach. Program dostarczał uczestnikom:

  • wiedzę na temat historii średniowiecznych fortec, zamków bizantyńskich i frankońskich oraz fortec weneckich i genueńskich w Grecji i Europie, a także
  • umiejętności zaawansowanej technologii fotografii.

Nabyte kompetencje, miały ułatwić dostęp do rynku pracy oraz rozwój kapitału społecznego, między młodymi ludźmi a bardziej inkluzywną/powszechną Europą.

W ramach projektu, młodzież z Grecji, Włoch, Niemiec i Polski wyjechała do Lutraki w Grecji. W trakcie wyjazdu młodzież uczestniczyła w warsztatach, wykładach z ich aktywnym udziałem, dyskusjach, pokazach audiowizualnych i fotograficznych, w interaktywnych e-learningowych wycieczkach internetowych, warsztatach, grach fabularnych i ćwiczeniach w zakresie odgrywania ról oraz w wydarzeniach plenerowych i wizytach. Działania pozwoliły zdobyć użyteczne doświadczenia międzykulturowe. Bardzo ważną częścią wizyty w Grecji były warsztaty fotograficzne w miejscach historycznych.

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus Plus.

erasmus-projekt
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content