Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Siła społeczności w różnorodności

Cel Projektu

Nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi, aktywizacja seniorów, aktywizacja młodzieży, integracja i wspieranie solidarności społecznej.

Okres realizacji
projektu

01.05.2024 – 31.01.2025

Wartość
projektu

130 000 EURO

Wartość
dofinansowania

130 000 EURO

Miejsce
realizacji

województwo podlaskie

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Polsk-norsk forening Razem=Sammen realizuje projekt pt.: „Siła społecznośći w różnorodności - The strength of community in diversity”

Współpraca seniorów i młodzieży ma wiele korzyści, zarówno dla jednej, jak i drugiej grupy wiekowej oraz dla społeczeństwa jako całości. Wspólne działania pomogą w tworzeniu więzi międzypokoleniowych. Dla młodzieży może to być okazja do lepszego poznania starszych osób, a dla seniorów do zrozumienia wyzwań, z jakimi młodzież się obecnie boryka. Razem mogą stworzyć ciekawe inicjatywy dla dobra lokalnej społeczności.

W ramach projektu powstanie więc 5 grup z różnych środowisk (dzielnic, miast, wsi). Kluczowe jest, by w każdej z nich było 2 przedstawicieli seniorów (65+) oraz 2 nastolatków w wieku od 13 do 19 lat. Na czterech zjazdach Akademii Animacji Międzypokoleniowej, przekażemy im odpowiednie umiejętności, by mogli pełnić rolę liderów i animatorów życia społecznego. W rezultacie przeprowadzą (przy wsparciu edukatorów) 3 działania w swoich środowiskach:

 • spotkanie z mieszkańcami sprawdzoną metodą People meet People, by zdiagnozować ich potrzeby;
 • warsztat przyszłościowy, by wygenerować pomysły;
 • inicjatywę lokalną na rzecz społeczności, na realizację której otrzymają do 5 000 zł.

W ramach projektu planowany jest też wyjazd studyjny do Norwegii, co pozwoli uczestnikom zapoznać się z norweskimi dobrymi praktykami dotyczącymi współpracy międzypokoleniowej. Będzie to też okazja do nawiązania międzynarodowych kontaktów.

Na koniec zaś przewidziana jest dwudniowa konferencja, podsumowująca projekt i dyskusja o wyzwaniach i szansach współpracy międzypokoleniowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do projektu "Siła społeczności w różnorodności"

Harmonogram działań:

  • 15-31 maja 2024 – rekrutacja
  • 5 czerwca – lista uczestników
  • 15-16 czerwca 2024 Akademia Animacji Międzypokoleniowej – I ZJAZD
  • 13 lipca 2024 Akademia Animacji Międzypokoleniowej – II ZJAZD
  • 10 sierpnia 2024 Akademia Animacji Międzypokoleniowej – III ZJAZD
  • 7-8 września 2024 Akademia Animacji Międzypokoleniowej – IV ZJAZD

Szczegółowe daty poniższych działań będą ustalane w trakcie realizacji projektu:

  • II poł. września/początek października 2024 – wizyta studyjna w Norwegii (Kristiansand);
  • wrzesień-listopad 2024 – spotkania People meet People i warsztaty przyszłościowe w 5 środowiskach;
  • październik 2024 – styczeń 2025 r. – realizacja inicjatyw lokalnych;
  • styczeń 2025 – konferencja.
Projekt w ramach konkursu „Inicjatywy na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme” w ramach środków Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content