Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Polityki publiczne europejskiej jakości

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Okres realizacji
projektu

01.03.2016 – 31.08.2017

Wartość
projektu

4 555 880 zł

Wartość
dofinansowania

4 295 739

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie – prowadzi rekrutację uczestników/czek z obszaru województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie

  • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu prowadzi rekrutację uczestników/czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie i kujawsko-pomorskie
  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi rekrutację uczestników/czek z obszaru województw:  dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.
  • Ośrodek  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  z  siedzibą w Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników/czek z obszaru województw:  lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.
Uczestnicy/czki dzięki udziałowi będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE. 

Wszelkie szczegóły dotyczące  warunków udziału w projekcie znajdują się w regulaminie rekrutacji.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu i przekazać go do właściwego ze względu na województwo biura projektu wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA! Z dniem 1 września zostaje zawieszona rekrutacja przedstawiceli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego oraz lubelskiego z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe informacje w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych
Tel. 85 675 21 58 oraz e-mail: rekrutacja@owop.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content