Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

PAL Rajgród

Cel Projektu

Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Rajgród poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji umiejętności społecznych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia wykorzystując usługi aktywnej integracji.

Okres realizacji
projektu

1.01.2020 – 30,01,2021

Wartość
projektu

426 651,12 zł

Wartość
dofinansowania

403 321,37 zł

Miejsce
realizacji

Rajgród

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Rajgród, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, realizuje projekt: „PAL Rajgród” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Projekt obejmie swoimi działaniami 49 mieszkańców/mieszkanek gminy Rajgród, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to osoby nieaktywne zawodowo i/lub bezrobotne, oraz osoby z niepełnosprawnościami. Projekt przewiduje kompleksową aktywizację społeczną i zawodową poprzez:

  • objęcie kontraktem socjalnym
  • indywidualne wsparcie mentora
  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo prawne
  • warsztaty rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych
  • wsparcie Organizatora Społeczności lokalnej
  • realizację inicjatyw lokalnych
  • indywidualne wsparcie brokera rynku pracy
  • kursy zawodowe
  • staże zawodowe

Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Rajgród poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji umiejętności społecznych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia wykorzystując usługi aktywnej integracji.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content