Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Otwórz oczy

Cel Projektu

Celem projektu było przygotowanie grupy młodzieży – 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym kilkuosobową grupę młodzieży czeczeńskiej, do reagowania na przejawy dyskryminacji oraz prowadzenia działań antydyskryminacyjnych dla rówieśników.

Okres realizacji
projektu

1.10.2014 – 31.10.2015

Wartość
projektu

278 000 zł

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Projekt zakładał lepsze poznanie wielokulturowego Podlasia oraz otwarcie się na zrozumienie potrzeb osób innych narodowości, kultur, religii. Uczestnicy przygotowali w zespołach, projekty na rzecz swoich rówieśników (w szkole, na osiedlu, w nieformalnej grupie), „otwierające oczy” na różne aspekty braku tolerancji, czy niezrozumienia zasad równości oraz nakręcili krótkie materiały filmowe ze swoich działań.

Celem projektu  było przygotowanie grupy młodzieży – 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym kilkuosobową grupę młodzieży czeczeńskiej, do reagowania na przejawy dyskryminacji oraz prowadzenia działań antydyskryminacyjnych dla rówieśników.

W ramach projektu odbył się cykl warsztatów z tematyki obejmującej: stereotypy, wielokulturowość, profilaktykę działań dyskryminujących ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, etniczność oraz zajęcia pozwalające grupie wspólnie z młodzieżą czeczeńską poznać tradycje, historię i kulturę naszego regionu. Podczas ferii zimowych uczestnicy poznali techniki realizacji filmowych, zasady tworzenia narracji za pomocą obrazu, techniki nagrywania dźwięku, reguły montażu. Każdy z uczestników projektu odbył staż wolontariacki w wybranej organizacji pozarządowej, co było też zachętą do włączania się w pracę ngo w przyszłości oraz wziął udział w realizacji jednego z 14 miniprojektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu, ksenofobii, czy rasizmowi.

Partner projektu Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Widok pomagał w opracowaniu i przeprowadzeniu warsztatów filmowo-artystycznych z młodzieżą.

W trakcie realizacji projketu wzięliśmy udział w wizycie studyjnej w Niemczech, w organizacji prowadzącej nowatorskie, artystyczne działania integrujące dla uchodźców, w ramach rozwoju instytucjonalnego umożliwiła poznanie narzędzi i form pracy z uchodźcami.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content