Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Open Learning Venues for Intercultural and Intergenerational Community

Cel Projektu

Ideą projektu jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w tworzeniu oferty edukacyjnej dla osób dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, opartej o powszechnie dostępne i otwarte miejsca funkcjonujące w społecznościach lokalnych i wykorzystującej międzykulturowy i międzygeneracyjny kontekst

Okres realizacji
projektu

01.09.2018 – 31.03.2021

Wartość
projektu

90 020

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie strategicznym na rzecz edukacji dorosłych, w ramach Programu Erasmus+, przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, wraz z partnerami z czterech krajów europejskich:

 1. Volkshochschule Braunschweig GmbH – Niemcy
 2. Piparrika Elkartea – Hiszpania
 3. Caminhar ACAS – Portugalia
 4. Arendal Volksenopplaering – Norwegia

Cele projektu:

 • poznanie najlepszych praktyk i metodologii tworzenia open learning venues w perspektywie międzykulturowej i międzypokoleniowej;
 • tworzenie otwartych miejsc do nauki w celu włączania różnych wykluczonych grup;
 • wzmacnianie lokalnych społeczności;
 • rozwój współpracy pomiędzy różnymi lokalnymi interesariuszami (ośrodkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury itp.);
 • zwiększanie kompetencji edukatorów w dziedzinie edukacji grup docelowych;
 • poprawa sytuacji dorosłych uczniów z grup docelowych;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych ze środowisk migracyjnych i osób starszych;
 • rozwijanie potencjału organizacji partnerskich w dziedzinie współpracy ponadnarodowej i edukacji dorosłych w kontekście międzykulturowym i międzypokoleniowym.

W ramach projektu zostaną zorganizowane ponadnarodowe spotkania projektowe w każdej organizacji partnerskiej. Na spotkaniach zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania open learning venues i ich wykorzystania w procesie edukacji osób dorosłych. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami oraz rozwijania kompetencji edukatorów pracujących z osobami dorosłymi. Dobre praktyki zostaną zaprezentowane w formie e-booka, który będzie opracowany na zakończenie projektu.

Więcej informacja na profilu projektu: https://www.facebook.com/openlearningvenues/

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

erasmus
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content