Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

NOWOCZESNA SZKOŁA – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów

Cel Projektu

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 205 uczniów (143 kobiet, 62 mężczyzn), prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i doskonalenie kompetencji 40 nauczycieli/ek (29 kobiet, 11 mężczyzn) oraz doposażenie 2 pracowni przedmiotowych.

Okres realizacji
projektu

18.08.2020 – 17.12.2021

Wartość
projektu

612 016,25 zł

Wartość
dofinansowania

550 814,62 zł

Miejsce
realizacji

Bielsk Podlaski

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Powiatem Bielskim, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim realizuje projekt pt.: „NOWOCZESNA SZKOŁA – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 205 uczniów (143 kobiet, 62 mężczyzn), prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i doskonalenie kompetencji 40 nauczycieli/ek (29 kobiet, 11 mężczyzn) oraz doposażenie 2 pracowni przedmiotowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content