Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Małe granty ekologiczne 2024

Cel Projektu

Celem projektu jest kształtowanie właściwych zachowań społecznych, prowadzących do poprawy jakości przestrzeni życia człowieka, w szczególności jakości powietrza i lokalnego klimatu.

Okres realizacji
projektu

01.04.2024 – 31.12.2024

Wartość
projektu

30 000,00 zł

Wartość
dofinansowania

30 000,00 zł

Miejsce
realizacji

województwo podlaskie

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Projekt polega na kształtowaniu właściwych zachowań społecznych, prowadzących do poprawy jakości przestrzeni życia człowieka, w szczególności jakości powietrza i lokalnego klimatu.

Co najmniej 9 organizacji pozarządowych z terenu woj. podlaskiego otrzyma w jego ramach małe dotacje (do 2500 zł).

Udzielone zostaną na przeprowadzenie projektów w zakresie m.in.:

  • informowania o znaczeniu terenów zieleni, parków miejskich, ekoparków, ogrodów botanicznych, itp.
  • ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na najbliższe środowisko w tym w szczególności w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i skutkom suszy,
  • ograniczenia zachowań pogarszających jakość powietrza i zdrowia człowieka,
  • edukacji w zakresie działań, które można i należy podejmować, aby lokalnie poprawić jakość przestrzeni życia człowieka,
  • edukacja o skutkach utraty różnorodności biologicznej,
  • kształtowania właściwych zachowań społecznych, propagowanie oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  • przeciwdziałania wyspom ciepła w miastach i zagrożeniom suszą,
  • informowania o znaczeniu zasobów przyrody, różnorodności biologicznej, ekosystemów dla utrzymania równowagi przyrodniczej,
  • uczenia, w jaki sposób odczytywać krajobrazy i na czym polega relacja pomiędzy ekologią i problemami krajobrazu a kwestiami społecznymi i ekonomicznymi,
  • popularyzacji założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska.

Realizacja projektów w okresie lipiec – listopad 2024r.

 

Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie grantowym, zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne, które odbędzie się dnia 16 lipca 2024 w godz. 16.00 – 18.00 w biurze Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Bukowskiego 1, lok. 40, 15-066 Białystok.

Na spotkaniu zostaną przedstawione zasady konkursu oraz omówiony sposób prawidłowego wypełnienia wniosku.

Zachęcamy do składania wniosków – wszystkim realizatorom zastanie zapewnione wsparcie animatora.

W trakcie okresu składania wniosków OWOP świadczyć będzie pomoc doradczą w zakresie przygotowania oferty:
3 dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa), w godz. 8.00-15.30. Doradztwo będzie świadczone zdalnie lub bezpośrednio, po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres: piotr.znaniecki@owop.org.pl.

Koordynator projektu: Piotr Znaniecki, e-mail: piotr.znaniecki@owop.org.pl

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content