Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych 50 osób w okresie trwania projektu poprzez aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną, edukacyjną wynikającą z indywidualnych ścieżek rozwoju oraz samodzielne świadczenie pracy przez 11 osób na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród 28 osób.

Okres realizacji
projektu

01.08.2016 – 31.07.2018

Wartość
projektu

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie realizuje projekt „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. (dwa lata)

Projekt obejmuje kompleksowe i zindywidualizowane  formy wsparcia mające na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych  50 osób  w okresie trwania projektu poprzez aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną, edukacyjną wynikającą z indywidualnych ścieżek rozwoju oraz samodzielne świadczenie pracy  przez 11 osób na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno zawodowej  wśród 28 osób.

Grupą docelową będzie 50 uczestników (GOPS w Grajewie obejmie 25 uczestników projektu (13 K i 12 M), OPS w Rajgrodzie obejmie 25 uczestników projektu (13 K i 12 M)), w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
  • doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej  niż jednej przesłanki
  • w wieku 15 – 64 lat
  • zakwalifikowanych do III profilu pomocy (kryterium dopuszczające szczegółowe)
  • korzystających z programu dożywiania PO PŻ
  • osoby z niepełnosprawnością 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, zamieszkujące:

  • teren Gminy Grajewo prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie pokój nr 7 w godz. od 700 do 1500 w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie  lub telefonicznie pod numerem (86) 272 22 60
  • teren Gminy Rajgród prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie  pokój nr 1 w godz. od 700 do 1500 w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie  lub telefonicznie pod numerem (86) 272 18 45.
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content