Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia

Cel Projektu

Celem projektu jest rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Miasta Hajnówka poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu kooperacyjnego zarządzania usługami społecznymi w obszarze rewitalizacji Miasta Hajnówka we współpracy z partnerem włoskim z Reggio Emilia do 28 września 2021.

Okres realizacji
projektu

1.07.2018

Wartość
projektu

1 015 798

Wartość
dofinansowania

979 798

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka oraz partnerem ponadnarodowym z Włoch „La Polveriera” od 1 lipca 2018 roku realizuje projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Miasta Hajnówka poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu kooperacyjnego zarządzania usługami społecznymi w obszarze rewitalizacji Miasta Hajnówka we współpracy z partnerem włoskim z Reggio Emilia do 28 września 2021.

Rozwiązanie wypracowywane w ramach projektu, przez międzysektorową Grupę Inicjatywną, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych. Wypracowywane wspólnie z partnerem ponadnarodowym innowacyjne rozwiązanie będzie składać się z trzech komponentów:

  1. Modelu zlecania usług konsorcjom PES,
  2. Modelu zarządzania Konsorcjum PES oraz
  3. Modelu usług społecznych świadczonych przez konsorcjum PES.

W szczególności realizatorom projektu zależy na wypracowaniu rozwiązań, które:

  • pozwolą na wypracowanie trwałych rozwiązań dotychczas nie wprowadzanych na terenie miasta Hajnówka,
  • oprą się na systemowym animowaniu, inkubowaniu i wspierania podmiotów sektora ekonomii społecznej,
  • będą bazowały na trwałej systematycznej współpracy sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i naukowego,
  • będą dążyły do realizacji usług publicznych dostosowanych do potrzeb społeczności lokalnej w zrewitalizowanym budynku,
  • uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby (plebiscyt/konkurs na lokalny motyw wykorzystywany w projekcie, wypracowanie społecznej koncepcji miejsca i otoczenia świadczenia usług społecznych, wykorzystanie na wzór La Polveriery rewitalizacji w skali mikro i makro, np. na poziomie mikro to techniki upcyclingu stosowane w pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym).

Mocną stroną efektów projektu będzie połączenie wielu usług w jeden pakiet oraz powstanie konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej, które pozwoli połączyć siły, włączyć nawet małe organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne do realizacji zadania oraz – na wzór praktyki z Reggio Emilia – współpraca ze środowiskiem naukowym – Politechniką Białostocką, Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego.

Wartość projektu: 1 015 798,80zł, w tym dofinansowanie: 979 798,80 zł
(z Unii Europejskiej – 957 796,69 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 22 002,11 zł)

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content