Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki

Cel Projektu

Projekt zakłada poprawę funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim. Rozwiązanie wypracowywane przez międzysektorową Grupę Inicjatywną z partnerem ponadnarodowym, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych.

Okres realizacji
projektu

1.12.2019 – 29.08.2022

Wartość
projektu

1 916 416,80 zł

Wartość
dofinansowania

1 850 416,80 zł

Miejsce
realizacji

Hajnówka

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:
 • Gminą Miejską Hajnówka
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
 • Hajnowskim Domem Kultury
 • Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka oraz
 • partnerem ponadnarodowym: Pro Loco Matera

od 1 grudnia 2019 realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, pn.:

Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera

Projekt zakłada poprawę funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim. Rozwiązanie wypracowywane przez międzysektorową Grupę Inicjatywną z partnerem ponadnarodowym, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych.

Nowe rozwiązanie ujęte w Programie Dostępna Hajnówka Kultura i Turystyka, będzie składać się z następujących komponentów:

 • modelowy audyt dostępności dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką
 • standard świadczenia usług kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
 • standard świadczenia usług turystycznych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni
 • standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce

Program będzie realizował cele rządowego programu Dostępność + i będzie zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Realizatorom projektu zależy na wypracowaniu rozwiązań, które:

 • wprowadzą nowe rozwiązania na terenie miasta Hajnówka w obszarze dostępności kultury i turystyki dla osób o specyficznych potrzebach
 • będą bazowały na trwałej, systematycznej współpracy sektora publicznego i społecznego
 • będą dążyły do realizacji usług publicznych z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania i specyficznych potrzeb odbiorców o utrudnionym dostępie
 • uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby kulturowe
 • uwzględnią rozwiązania w sferze dostępności fizycznej oraz zmysłowej (słuch, wzrok, dotyk, zapach) na przykładzie rozwiązań w mieście Matera
 • będą możliwe do implementacji w innych miastach o wielkości do 30 000 mieszkańców.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 roku do 29 sierpnia 2022 roku.
Wartość projektu: 1 916 416,80zł, w tym dofinansowanie: 1 850 416,80zł

(z Unii Europejskiej – 1 806 989,40zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 43 427,40zł)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami opracowanymi w ramach projektu: 

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content