Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie

Cel Projektu

Cykle edukacyjne zrealizujemy w pięciu miejscowościach – Białystok, Suwałki, Łomża, Bielsk Podlaski, Hajnówka.

Okres realizacji
projektu

01.06.2015 – 30.09.2015

Wartość
projektu

384 010

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ruszają pierwsze seminaria informacyjne, warsztaty, webinaria, na temat możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich 2014-2020, których uczestnicy dowiedzą się:

  • na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie,
  • jak ubiegać się o dotacje,
  • gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji.

Do udziału w seminariach informacyjnych, warsztatach i webinariach zapraszamy przedstawicieli: przedsiębiorców, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.

SEMINARIA

Cykle edukacyjne zrealizujemy w pięciu miejscowościach – Białystok, Suwałki, Łomża, Bielsk Podlaski, Hajnówka.
Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklach edukacyjnych lub poszczególnych spotkaniach: przedstawicieli administracji i jednostek organizacyjnych samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji edukacyjnych i pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Seminaria ogólne dotyczyć będą nowej perspektywy finansowej i obejmą informacje o funduszach centralnych i regionalnych. Każde z dwóch seminarium będzie realizowane z myślą o potrzebach innej grupy odbiorców:
Seminarium I. Fundusze Europejskie na infrastrukturę/inwestycje na lata 2014-2020
Seminarium II.  Fundusze Europejskie na rozwój społeczny na lata 2014-2020

WARSZTATY TEMATYCZNE

Warsztat I.  Zasady identyfikacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
Warsztat II.  Tworzenie koncepcji projektu – od propozycji do fiszki projektowej
Warsztat III. Tworzenie budżetu, kwalifikowalność wydatków i harmonogram działań
Warszataty RLKS obejmą zagadnienia z zakresu włączania społeczności lokalnej w projektowania działań i pracę metodą projektów.
Do udziału w warsztatach RLKS zapraszamy: przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności, grup nieformalnych, którzy chcą podjąć działania w swojej społeczności i pozyskać środki na realizację swoich pomysłów, przede wszystkim Lokalne Grupy Działania, wdrażające RLKS.

Aby zgłosić się na wybrane seminarium i/lub warsztat należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
Szczegółowe terminy oraz regulamin rekrutacji jest dostępny pod adresem www.techio.pl/owop  oraz na stronie www.owop.org.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy europejskich w perspektywy 2014-2020.
Udział w seminariach i warsztatach jest bezpłatny
Zapewniamy materiały szkoleniowe i przerwę kawową.

Organizator:
Projekt pn. „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” realizowany jest w ramach I edycji konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Stowarzyszenie BORIS z Warszawy i partnerów: Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga, Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku.
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content