Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Dbamy o drzewa 2 – miejskie inicjatywy społeczne

Cel Projektu

Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających podnieść świadomość społeczną o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Okres realizacji
projektu

01.03.2018 – 31.12.2018

Wartość
projektu

32 000

Wartość
dofinansowania

30 000

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Zleceniodawca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Współpraca z: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaskie Forum Pełnomocnika oraz Podlaska Sieć Pozarządowa
Komisja konkursowa: przedstawiciele – operatora (OWOP), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz ekspert zewnętrzny w zakresie ochrony środowiska.

Cele projektu:
Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających podnieść świadomość społeczną o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.
Zadanie polega na ogłoszeniu konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych oraz grup nieformalnych (z operatorem) na projekty, które przyczynią się do realizacji ww. celu oraz ich finansowe wsparcie. Maksymalna wysokość jednego mikrograntu wynosi 2000 zł. Jednocześnie dla potencjalnych beneficjentów zostanie stworzona specjalną ścieżka wsparcia animacyjnego i doradczego, pomagająca w sporządzeniu wniosku oraz sprawozdania.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in. :

  • dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
  • wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
  • promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy

Pierwsza tura konkursu zostanie ogłoszona 8 maja i potrwa do 4 czerwca 2018 r.
Drugi termin zostanie ogłoszony 20 sierpnia i potrwa do 20 września 2018 roku.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content