Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

ALTERNATIVA – the power of community through social entrepreneurship

Cel Projektu

Ideą projektu jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ekonomii społecznej i projektowania działań z tego obszaru adresowanych do osób dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji
projektu

01.09.2019 – 31.08.2022

Wartość
projektu

77 458 EUR

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Podręcznik Dobrych Praktyk

E-book prezentuje przedsiębiorstwa społeczne z Polski, Rumunii, Hiszpanii i Cypru, które odniosły sukces

Projekt jest realizowany w partnerstwie strategicznym na rzecz edukacji dorosłych, w ramach Programu Erasmus+, przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, wraz z partnerami z trzech krajów europejskich:

  1. Asociatia EDUNET – Rumunia
  2. Consorci de La Ribera – Hiszpania
  3. SYNTHESIS Center for Research and Education Limited – Cypr

Cele projektu:

  • Rozwijanie zrozumienia przedsiębiorczości społecznej poprzez poznanie różnych koncepcji, form prawnych i modeli przedsiębiorczości społecznej;
  • Transfer dobrych praktyk i pomysłów dotyczących przedsiębiorstw społecznych;
  • Zwiększenie kompetencji edukatorów i trenerów w kształceniu osób dorosłych w obszarze ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału organizacji partnerskich w obszarze współpracy ponadnarodowej i inicjowania przedsiębiorstw społecznych;
  • Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych osób dorosłych z grup defaworyzowanych;
  • Wymiana dobrych praktyk i pomysłów dotyczących inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej.

W ramach projektu zostaną zorganizowane ponadnarodowe spotkania projektowe w każdej organizacji partnerskiej. Na spotkaniach zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej i jej wykorzystania w podnoszeniu kompetencji osób dorosłych. Odbędzie się także szkolenie dla trenerów z partnerskich organizacji, dotyczące pracy z osobami dorosłymi w obszarze ekonomii społecznej. Wypracowany zostanie scenariusz warsztatów skierowanych do osób z grup dewaloryzowanych i w ich oparciu przeprowadzone będą szkolenia w każdym z krajów partnerskich.

W wyniku projektu zostanie również przygotowany katalog prezentujący przedsiębiorstwa społeczne, które odniosły sukces. Zostanie on wydany w formie e-booka.

pobrane
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content