Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo

Cel Projektu

Celem projektu „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo” jest zwiększenie uczestnictwa osób biernych zawodowo, w życiu Gminy Grajewo (społeczność Lokalnej Grupy Działania), poprzez wsparcie w formie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i podniesienia kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, wynikającej z Indywidualnych Planów Mobilności Zawodowej.

Okres realizacji
projektu

01.09.2018 – 30.09.2019

Wartość
projektu

331 628,75 zł

Wartość
dofinansowania

312 128,75 zł

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie PMZ,
realizuje projekt:

„Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Celem projektu „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo” jest zwiększenie uczestnictwa osób biernych zawodowo, w życiu Gminy Grajewo (społeczność Lokalnej Grupy Działania), poprzez wsparcie w formie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i podniesienia kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, wynikającej z Indywidualnych Planów Mobilności Zawodowej.
Grupą docelową jest 30 osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu Gminy Grajewo.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z Indywidualnego Planu Mobilności Zawodowej, stworzonego dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Wsparcie będzie odpowiadać na potrzeby pracodawcy, u którego uczestnicy będą mogli podjąć zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Zadania:

  1. Poradnictwo zawodowe
  2. Pośrednictwo pracy
  3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  4. Szkolenia zawodowe
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content