Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Jaświły

Cel Projektu

Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Jaświły poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia uczestników projektu.

Okres realizacji
projektu

01.01.2019 – 31.01.2020

Wartość
projektu

283 235,85 zł

Wartość
dofinansowania

253 235,85 zł

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Jaświły, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaświłach, realizuje projekt:

„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Jaświły” współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Projekt obejmie swoimi działaniami 27 mieszkańców/mieszkanek gminy Jaświły, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to osoby nieaktywne zawodowo i/lub bezrobotne, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt przewiduje kompleksową aktywizację społeczną, zawodową poprzez:

  • specjalistyczne poradnictwo indywidualne
  • warsztaty rozwoju umiejętności społecznych
  • indywidualne wsparcie mentora
  • kurs pierwszej pomocy
  • zajęcia integracyjno – rozwojowe
  • festyn integracyjny dla mieszkańców gminy
  • indywidualne doradztwo zawodowe
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • wsparcie brokera pracy
  • kursy zawodowe

Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Jaświły poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia uczestników projektu.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content