Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Poszukujemy pracowników

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ogłasza rekrutacje na 2 stanowiska:

Pracownik/ca ds. administracyjno - biurowych

Wymiar czasu pracy: 1/2 etat

Praca stacjonarna w biurze OWOP.

Zakres zadań:
 1. Bieżąca obsługa sekretariatu pod względem administracyjnym:
  • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
  • obsługa poczty elektronicznej OWOP, wysyłka listów pocztą tradycyjną.
 2. Zarządzanie logistyką biura OWOP, w tym:
  • prowadzenie kalendarza wydarzeń, dostępności sal/sprzętu oraz udostępnienie sprzętu i sal dla lokalnych organizacji pozarządowych,
  • nadzór nad estetyką i technicznym stanem biura, w tym: nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za porządek, organizowanie drobnych napraw, kontakt z administracją budynku,
  • przygotowywanie zamówień i zaopatrzenie w materiały biurowe, środki czystości i inne zakupy.
 3. Współpraca z zarządem oraz księgowością w zakresie przygotowania bieżących dokumentów i sprawozdań.
 4. Wsparcie logistyczne przy organizacji wydarzeń, szkoleń, konferencji,  seminariów.
Szukamy osoby, która:
 • jest sprawna organizacyjnie,
 • potrafi samodzielnie planować własny czas pracy,
 • potrafi pracować w zespole,
 • sprawnie posługuje się językiem polskim w piśmie (potrafi napisać wiadomość e-mail lub krótki tekst bez błędów),
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
 • umowa o pracę/umowę zlecenie, w wymiarze ½ etat ( z perspektywą zwiększenia do pełnego)
 • pracę w dynamicznym zespole,
 • możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • różnorodność zadań,
 • pracę na rzecz celów ważnych społecznie·
 • możliwość ubezpieczenia grupowego

Możliwość zatrudnienia: od grudnia 2022/stycznia 2023

Specjalista/ka ds. prawno - organizacyjnych

Wymiar czasu pracy: 1/2 etat

Praca stacjonarna w biurze OWOP w Białymstoku i w terenie, na obszarze województwa podlaskiego.

Zakres zadań:
 1. Współpraca z klientami OWOP, w szczególności z organizacjami pozarządowymi :
  •  prowadzenie doradztwa organizacyjno – prawnego (podstawa: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawa o Fundacjach),
  • udział w seminariach i spotkaniach z organizacjami pozarządowymi,
  • udział w spotkaniach z urzędnikami odpowiedzialnymi za współpracę z ngo.
 2. Współpraca z zarządem OWOP i zespołem doradców.
 3. Wsparcie pracy punktu doradczego oraz wydarzeń doradczych OWOP, w tym prowadzenie doradztwa w formie zdalnej (Zoom, Teams)
Szukamy osoby, która:
  • ma wykształcenie prawnicze lub administracyjne (możliwość zatrudnienia studentki/a ostatnich lat studiów)
  • potrafi samodzielnie planować własny czas pracy,
  • potrafi pracować w zespole,
  • lubi pracować z ludźmi,
  • mile widziane doświadczenie w aktywności społecznej.
Oferujemy:
 • umowa o pracę/umowę zlecenie, w wymiarze ½ etatu
 • opiekę doświadczonego doradcy
 • możliwość kontaktu ze specjalistami ds. doradztwa dla NGO w innych centrach wsparcia w Polsce
 • pracę w dynamicznym zespole,
 • możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • różnorodność zadań,
 • pracę na rzecz celów ważnych społecznie.

Możliwość zatrudnienia: od stycznia 2023

Ewentualne pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy: biuro@owop.org.pl  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: biuro@owop.org.pl  Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dane kontaktowe, adres Administratora oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem www.owop.org.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji  w tym kontaktu w związku z podjętą współpracą i korespondencją z Administratorem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:iodo@rt-net.pl.

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content