Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Oferta płatna w zakresie strategii, szkoleń, doradztwa

01
01
Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej

Szkolenia w obszarze nowelizacji aktów prawnych

 • Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Konsultacje społeczne zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Cele, zadania oraz kompetencje gminnych i powiatowych Rad Pożytku Publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Organizacja otwartych konkursów ofert zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Zmiany w ustawie o Dostępie do Informacji Publicznej
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego

Szkolenia podwyższające kompetencje społeczne:

 • Obsługa klienta w jednostce samorządowej
 • Praca w zespole
 • Zarządzanie czasem
 • Komunikacja społeczna
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Negocjacje i mediacje w administracji
 • Etykieta urzędnicza
 • Organizacja konsultacji społecznych

Szkolenia w obszarze rozwoju lokalnego:

 • Planowanie strategiczne
 • Praca metodą projektów
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Budowa i realizacja biznes planów

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych, certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów oraz praktyków z doświadczeniem pracy w administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych.

02
02
Szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, szkół

Szkolenia w obszarze środowiskowej pracy socjalnej:

 • Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej
 • Program aktywności lokalnej
 • Mobilizowanie ludzi do działania
 • Budowanie i animacja partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
 • Praca metodą projektów
 • Definiowanie mapy zasobów i potrzeb społecznych

Szkolenia w obszarze umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z trudnym klientem:

 • Zarządzanie czasem
 • Kontrakt socjalny
 • Praca z trudnym klientem
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Superwizja pracy środowiskowej
03
03
Szkolenia dla liderów lokalnych

Proponowane warsztaty bazują na wieloletnim doświadczeniu w pracy z liderami/ animatorami w tym: członkami organizacji pozarządowych, sołtysami i sołtyskami, radnymi oraz mieszkańcami. Wykorzystują metodologię animowania środowiska lokalnego, szkoły liderów społecznych.

Tematyka szkoleń:

 • Mobilizowanie ludzi do działania
 • Diagnozowanie problemów lokalnych
 • Kompetencje lidera/ animatora
 • Praca metodą projektów
 • Pozyskiwanie środków na działania w społeczności lokalnej
 • Komunikacja społeczna
 • Praca w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Animowanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju
 • Wystąpienia publiczne
 • Kreowanie wizerunku organizacji
04
04
Warsztaty umiejętności społecznych kierowane do klientów pomocy społecznej

W obszarze podwyższania umiejętności społecznych

 • Komunikacja społeczna
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Warsztaty motywacyjne
 • Negocjacje
 • Praca w zespole
 • Zarządzanie czasem

W obszarze umiejętności niezbędnych na rynku pracy

 • Aktywne metody poszukiwania pracy
 • Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu pracy
 • Rozmowy kwalifikacyjne
 • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny)

W obszarze ekonomii społecznej

 • Wprowadzenie do ekonomii społecznej
 • Spółdzielnie socjalne. Podstawy prawne, zasady tworzenia i funkcjonowania
 • Biznesplan w Przedsiębiorstwie Społecznym
05
05
Warsztaty kierowane do uczniów

Warsztaty w obszarze aktywizacji zawodowej

 • Zajęcia grupowe z zakresu określania predyspozycji zawodowych, planowania kariery zawodowej obejmujące testy, symulacje, gry
 • Metody i formy aktywnego poszukiwania pracy w tym (źródła ofert pracy, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna)
 • Specyfika rynku pracy, branże i zawody przyszłościowe
 • Elastyczne formy zatrudnienia i zarobkowania
 • Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

Warsztaty w obszarze umiejętności społecznych, warsztaty motywacyjne

 • Kompetencje lidera/ animatora działań środowiskowych
 • Mobilizowanie ludzi do działania
 • Ścieżki finansowe wspierające inicjatywy młodzieżowe
 • Wprowadzenie do pracy metodą projektów
 • Warsztaty motywacyjne
 • Podstawowe fakty o działaniu organizacji pozarządowych
 • Wolontariat, czyli kto i jak może pomagać innym.
06
06
Ewaluacja

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji badania – przy opracowywaniu planu ewaluacji, na etapie przygotowania projektu poprzez dobór odpowiednich metod i technik badawczych, dobór próby i realizację badania, aż po pogłębioną analizę rezultatów i opracowanie raportu z badań.

07
07
Przygotowanie strategii i programów

• Przygotowanie Gminnych programów rewitalizacji / lokalnych programów rewitalizacji
• Przygotowanie Strategii Rozwoju
• Przygotowanie Programów Aktywności Lokalnej

Dla kogo?

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, domy kultury

Jak skorzystać z oferty?

Zapraszamy do kontaktu z Karoliną Poczykowską

karolina.poczykowska@owop.org.pl

+48 85 733 36 41

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content