Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Wspieramy doradczo, szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego. Chętnie współpracujemy przy przygotowaniu i realizacji projektów partnerskich.

W ramach doradczych piątków bezpłatnie doradzamy jak założyć organizację pozarządową, jaki rodzaj działalności wybrać, jak napisać dobry statut i skutecznie zarejestrować organizację, jak prowadzić księgowość, skąd brać fundusze na działania,  jak się promować, jak współpracować w zespole i z otoczeniem. Doradzamy również kadrowo – finansowo – księgowo.

Uczymy jak pisać i realizować projekty, w tym metodą Dragon Dreaming, przygotować procesy partycypacyjne, pracować metodą Design Thinking, pracować zespołowo, współpracować ze społecznościami lokalnymi i samorządem. Wykorzystując narzędzie Toolbox® przejdziemy z wami przez proces rozwoju organizacji. Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem Extended DISC® .

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadzi działalność szkoleniową i jest wpisany w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod numerem 2.20/00017/2004.

Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie:

Procedura rejestracji

stowarzyszeń i fundacji

Podstawowe informacje

nt. działalności organizacji - aspekty formalno-prawne funkcjonowania NGO

Ekonomizacja działalności

organizacji pozarządowych (działalność odpłatna i gospodarcza w NGO)

Pozyskiwanie funduszy

na działalność organizacji

Przygotowywanie wniosków

o dotacje i granty

Praca metodą projektu

pracy metodą projektu

1647002290892 kopia
Zarządzanie

organizacją

Planowanie

strategiczne

Modele współpracy

z samorządem lokalnym

Doradztwo finansowo-księgowe

pomoc w tworzeniu polityki rachunkowości, opracowywanie planów kont

Partnerstwa projektowe

wyszukiwanie partnerów w tym międzynarodowych, współpraca

Jak się umówić na doradztwo?

W każdy piątek w godz. 14:00 – 15:00 zapraszamy na DYŻURY PORADNICZE ONLINE Dyżury poradnicze ONLINE nie wymagają wcześniejszego umawiania się, odbywają się na platformie ZOOM.

Aktualny link do spotkania jest publikowany co tydzień na naszym profilu Facebook oraz znajduje się w wydarzeniu: https://www.facebook.com/owop.bialystok/events

Na doradztwo indywidualne, zarówno telefoniczne i stacjonarne można umówić się z Krzysztofem Leończukiem, dzwoniąc na nr tel. 85 733 36 41 lub poprzez e-mail: krzysztof.leonczuk@owop.org.pl

Doradztwo jest bezpłatne.

Oferujemy płatne usługi w zakresie:

Szkolenia

Od lat pracujemy z organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie działać, budować potencjał i zmieniać rzeczywistość. Rozwijamy silne relacje z lokalnymi społecznościami, pokazując, jak ważne jest bycie razem. Animujemy mieszkańców do podejmowania aktywności.  Uczymy, jak działać w organizacji, zarządzać inicjatywami, koordynować działania, budować zasoby. Pokazujemy, jak poszukiwać środków na realizację przedsięwzięć.  Nowością w naszej ofercie są warsztaty planowania strategicznego z użyciem narzędzia TOOLBOX, warsztaty dotyczące ról zespołowych z użyciem DISC.

Przygotujemy i przeprowadzimy warsztat w obszarze:

• Zakładania, prowadzenia i finansowania działalności organizacji pozarządowych
• Zarządzania organizacją
• Planowania strategicznego
• Mobilizowania ludzi do działania
• Diagnozowania problemów lokalnych
• Kompetencji lidera/ animatora
• Pracy metodą projektów
• Pozyskiwania środków na działania w społeczności lokalnej
• Komunikacji społeczna
• Pracy w zespole
• Rozwiązywania konfliktów
• Animowania lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju
• Wystąpień publicznych
• Kreowanie wizerunku organizacji
• Czterocyfrowego Modelu Stylów Zachowań na podstawie Extended DISC®
• procesu rozwoju organizacji wykorzystując narzędzie Toolbox®
• w zakresie procedur nieobjętych ustawą PZP
• Prowadzenia księgowości i kadr w organizacji

Działalność analityczno-badawcza

Przygotujemy strategię, diagnozę, analizę w oparciu o Wasze zapotrzebowanie. Prowadzimy diagnoz jako proces poznania własnych możliwości i kompetencji, środowiska, motywów, potrzeb i zasobów ludzi. Rozpoznajemy problemy, potrzeby, opracowujemy efektywne rozwiązania dla danej organizacji.

• Badania ilościowe
• Badania jakościowe
• Analizy danych
• Diagnozy społeczne
• Ewaluacja założeń projektów na etapie przygotowywania wniosków
• Ocenę efektów projektów

Dla kogo?

Zapraszamy organizacje, które potrzebują wsparcia, inspiracji i pomocy w rozwoju
i w realizacji swoich działań.

Jak skorzystać z oferty?

Zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Łotowską

katarzyna.lotowska@owop.org.pl

+48 85 733 36 41

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content