Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Oferta płatna w zakresie strategii, szkoleń, doradztwa

01
01
Tworzenie i zarządzanie funduszami grantowymi

Fundusza grantowe, to środki przedsiębiorstw które przeznacza się na finansowanie konkretnych inicjatyw społecznych, zaspokajających określone potrzeby społeczności lokalnych. Są jednym z głównych elementów strategi CSR przedsiębiorstwa. Pomysł przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie miliardy dolarów przekazane są na sfinansowanie różnego typu inicjatyw społecznych. W wielu regionach Europy, w miasteczkach, gminach są najsprawniejszymi i najbardziej dostosowującymi się do potrzeb społecznych instytucjami charytatywnymi. Pośredniczą między darczyńcami a organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, które pochłonięte realizacją własnych misji nie zawsze mają czas na zabieganie o środki finansowe na swoje cele i programy. Pewne formy działalności funduszu lokalnego można odnaleźć już w przedwojennej historii polskiej filantropii. Wielu dobroczyńców przekazywało darowizny na cele społeczne zakładając tak zwane fundusze wieczyste. Odsetki od inwestowania darowanych sum były zgodne z wolą darczyńców systematycznie przekazywane na określone działania filantropijne, na przykład na wsparcie finansowe samotnych matek, osieroconych dzieci, osób żebrzących, czy też na tworzenie bądź utrzymanie bibliotek, towarzystw naukowych, rozwoju sztuki.

02
02
Tworzenie i wdrażanie strategii CSR w przedsiębiorstwie

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. (źródło: parp.gov.pl)

03
03
Wspieranie wolontariatu pracowniczego

Oferujemy Państwu wdrażanie wolontariatu pracowniczego w przedsiębiorstwie. Wśród podstawowych potrzeb człowieka jest dążenie do samorozwoju, podnoszenia swoich umiejętności czy nabywania nowych kompetencji. Jednym z pomysłów na samorealizację może być wolontariat pracowniczy, który łączy w sobie wiele dobrego – "przyjemne z pożytecznym". Dlaczego? Realizując swoje pasje, dzięki odpowiedzialnemu pracodawcy można w prosty sposób jednocześnie pomagać innym. Wolontariat pracowniczy jest działaniem, które polega głównie na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz osób lub takich podmiotów jak np. organizacje pozarządowe i innych określonych przepisami prawa instytucji, przy czym istotna jest tutaj dobrowolna współpraca ze strony osób, które przedsiębiorca zatrudnia. Przedsiębiorca wspomaga swoich pracowników w konkretnych działaniach charytatywnych, oczywiście w ramach swoich możliwości organizacyjno-ekonomicznych. Wolontariat pracowniczy jako taki, nie jest uregulowany przepisami prawa, ale opiera się na ogólnych regulacjach dotyczących wolontariatu (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). (źródło: ngo.pl)

04
04
Szkolenia

Przygotujemy i poprowadzimy warsztat dotyczący: Misji i wizji organizacji Komunikacji w zespole Ról w zespole Cztercyfrowego Modelu Stylów Zachowań na podstawie Extended DISC® procesu rozwoju organizacji wykorzystując narzędzie Toolbox®

Dla kogo?

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy potrzebują rozwijać firmę społecznie

Jak skorzystać z oferty?

Zapraszamy do kontaktu z Iwoną Zaborowską

iwona.zaborowska@owop.org.pl

+48 85 733 36 41

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content