Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej 

TREŚĆ DEKLARACJI

Ośrodek Wspierania  Organizacji Pozarządowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i realizujących zadania publiczne, w tym organizacje pozarządowe. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: owop.org.pl. Data publikacji strony internetowej: 23 maja 2022 r. Obecnie, strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie trwa praca nad audytem dostępności strony, w celu określenia szczegółowych wytycznych do dostosowania strony.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.05.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Karolina Poczykowska; adres e-mail: karolina.poczykowska@owop.org.pl; telefon: +48 85 675 21 58.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, OWOP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy OWOP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Opis dostępności architektonicznej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych posiada siedzibę częściowo dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku wprost z ulicy bez stopni i schodów. Brak dostępu do toalety z udogodnieniami.

SPOSÓB DOJAZDU

Dostępny transport publiczny.

Brak parkingu i miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI KLIENTÓW

Wejście do budynku wprost z ulicy bez stopni i schodów. Dostępny parter budynku w tym strefa obsługi klienta. Brak dostępnych toalet. Brak dostępu do sali szkoleniowej.

Metryczka
Osoba odpowiedzialna za treśćKarolina Poczykowska
Data wytworzenia23.05.2022
Data opublikowania10.09.2020
Osoba ostatnio aktualizującaKarolina Poczykowska
Data ostatniej aktualizacji23.05.2022
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content