Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nabór do programu grantowego „SPLOT WARTOŚCI”

Cele funduszu grantowego:

  1. podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  2. wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
  3. przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o naborze wniosków wstępnych

W ramach funduszu „SPLOT WARTOŚCI” wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2 000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro. Łączna kwota, jaką przeznaczono na nabór to 340 908 euro.

Czas trwania projektu grantowego to od 6 do 12 miesięcy.

Nabór wniosków jest dwuetapowy uzupełniony o ocenę strategiczną. Harmonogram naboru wniosków dostępny TUTAJ Wkład własny nie jest wymagany. Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

NUMER NABORU Nr 1/SPLOTWARTOŚCI/I – wnioski wstępne

Termin składania wniosków wstępnych: od 25 maja 2023 do 28 lipca 2023
Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem: www.granty.siecsplot.pl

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że w ramach grantów nie jest możliwe prowadzenie działań w zakresie kultu religijnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Sesje informacyjne dla Grantobiorców

Terminy sesji informacyjnych w formie webinariów dla Grantobiorców:

  • 6 czerwca 2023 godz. 12.00 – 13.00 – prowadząca Karolina Poczykowska,
  • 20 czerwca 2023 godz. 17.00 – 18.00 – prowadząca Małgorzata Bobryk,
  • 4 lipca 2023 godz. 15.00 – 16.00 – prowadzący Adrian Skoczylas.

Obowiązują zgłoszenia na webinary ⇒ Webinaria ngo.pl (fundusz grantowy w projekcie SPLOT Wartości)

Więcej informacji o naborze oraz niezbędne dokumenty na stronie:

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content