Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Konferencja „Opieka domowa na terenach wiejskich”

29 czerwca 2023r. w Warszawie odbyła się konferencja w ramach projektu: „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich”.

Obecnych było ok. 100 osób, w tym społecznicy, specjaliści, sojusznicy. Podczas konferencji odpowiadano na pytania: jak zapewnić dobrą opiekę starszym, niesamodzielnym ludziom, których liczba rośnie z roku na rok i jak to zrobić, by zapewnić im komfort, uszanować przyzwyczajenia i prywatność, by czuli się w tym trudnym okresie życia godnie? 

Domowa opieka może być odpowiedzią na wiele z tych dylematów. Zakłada ona kompleksową usługę społeczną, w którą zaangażowany jest cały zespół. Tworzą go lekarz/-rka, pielęgniarz/-niarka, opiekun/-ka medyczna/-y, fizjoterapeuta/-ka, psycholog/-żka.

Podczas konferencji rozmawiano też o tym co już się udało i czego jeszcze brakuje. Model, stworzony przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza, działa już w 21 społecznościach w naszym kraju. Perspektywy wydają się optymistyczne. Dlatego będziemy go upowszechniać i promować.

Swoje dobre praktyki zaprezentowały: Fundacja „W trosce o życie” z Brzozowa, Hospicjum Św. Ojca PIO z Pszczyny, NZOZ Ośrodka Medycyny Pracy Sp. z o.o z Lubina. W ramach debaty swoją wiedzą i rekomendacjami podzielili się: dr Paweł Grabowski i Katarzyna Zdanowska z Hospicjum Proroka Eliasza, Joanna Ossowska ze Stowarzyszenia KOLORY z Leszna, Joanna Makurat ze Stowarzyszenia Puckie Hospicjum im. Św. Ojca PIO, Anna Tomulewicz- ekspertka ROPS z Białegostoku. Organizatorami było Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, we współpracy z Hospicjum Proroka Eliasza i Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Uzupełnieniem konferencji było seminarium dla grantobiorców, które odbyło się już tylko w gronie zespołów opieki domowej z terenów wiejskich z całej Polski, gdzie dokonano autoewaluacji, analizy działań zrealizowanych oraz planowano kolejne kroki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.
Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie:

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content