Marta Mazurczyk

Funkcja: specjalistka merytoryczna oraz specjalistka ds. obsługi finansowej Funduszu Mikrograntów , animator społeczno -kulturalny, broker pracy

Pisanie projektów,  organizacja wydarzeń  i spotkań informacyjnych. Do zespołu wnoszę uśmiech i wsparcie. Praca w trzecim sektorze okazała się być moim miejscem.

marta.mazurczyk@owop.org.pl