Agnieszka Olender

Funkcja: Członek Zarządu, animator Federacji Organizacji Pozarządowych m. Białystok, trener I st. STOP i ekspert/ trener „Modelu współpracy”.

Zakres odpowiedzialności: Koordynacja pracy Federacji Organizacji Pozarządowych m. Białystok, organizacja "kawiarenek obywatelskich”, doradca i trener w programach edukacyjnych dot. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej.

agnieszka.olender@owop.org.pl