Rozeznanie rynku – doradca kluczowy OWES

Wersja PDFWersja PDF
Termin składania ofert: 
2017-04-26

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, zwracam się z prośbą o wskazanie kosztu godziny pracy doradcy OWES biorącego udział w procesie doradczym o zakresie wskazanym poniżej.

Doradztwo realizowane w ramach projektu pt.: „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  dotyczy wsparcia z zakresu: ekonomii społecznej kierowanej do osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społecznego, przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne, ekonomizacji organizacji pozarządowej itp.

Realizowane w ramach projektu doradztwo będzie dotyczyło:
1. Zakładanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form i typów,
2. Prowadzenia działalności statutowej podmiotu ekonomii społecznej,
3. Zewnętrzne finansowanie PES i PS,
4. Zarządzania organizacją, planowania strategicznego, zarządzania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi,
5. Aspektów prawnych, finansowych, rachunkowych i księgowo – podatkowych  działalności w sferze ekonomii społecznej,
6. Tworzenia biznesplanów oraz marketingu,
7. Inne aspekty funkcjonowania PS i PES w zależności od potrzeb.

Dokumenty do pobrania: