Informacja z wyboru oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 3/OWES/2017 prowadzonego w trybie konkurencyjności z dnia 21.06.2017

Wersja PDFWersja PDF

Wynik postępowania:   Rozstrzygnięte
Wybrano oferenta :
Hass Wasiluk Spółka Jawna, ul. Boczna 1, 15-181 Białystok, Hotel Podlasie & Restauracja Lipowy Ogród