Informacja z wyboru oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/OWES/2017 prowadzonego w trybie konkurencyjności

Wersja PDFWersja PDF

Wynik postępowania:   Rozstrzygnięte
Wybrano oferenta :Mariusz Nikiciuk