Zapraszamy na spotkania informacyjno –edukacyjne w ramach projektu „Dbamy o drzewa - miejskie inicjatywy społeczne"

Wersja PDFWersja PDF

21 kwietnia - Suwałki, godz. 14.00 Centrum Organizacji Pozarządowych Trójka
24 kwietnia - Sokółka godz. 14.00 Centrum Organizacji Pozarządowych
26 kwietnia - Łomża godz. 14.30 Centrum Organizacji Pozarządowych
28 kwietnia - Bielsk Podlaski godz. 14.00 Urząd Miasta
4 maja -Białystok godz. 14.00 Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

W trakcie spotkań omówione zostaną:
- zasady związane z otrzymaniem wsparcia w ramach konkursu regrantingowego
- informacje związane z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni miejskiej ( w tym sposoby ochrony zadrzewień i działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ich ochroną)
- zasady składania ofert i pisania wniosków o realizację zadań publicznych

Spotkania realizowane w ramach projektu „Dbamy o drzewa - miejskie inicjatywy społeczne" przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego