Zapraszamy do Białostockiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczął działalność „Białostockiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej”.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu 1.12.2016 – 30.11.2019
Projekt swoim zasięgiem obejmuje subregion białostocki tj. powiat białostocki oraz miasto Białystok.
Ze wsparcia Ośrodka korzystać mogą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie działania Białostockiego OWES oraz Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu białostockiego.

W ramach OWES prowadzone są usługi:
• informacyjno-diagnozujące w punkcie stacjonarnym w Białymstoku oraz w 15 punktach mobilnych na terenie powiatu białostockiego
• animacyjne
• doradcze
• szkoleniowe

W ramach OWES można będzie uzyskać wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Szczegółowych informacji na temat Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej udziela Pan Maciej Olender pod nr telefonu 85 675 21 58, lub drogą mailową owes@owop.org.pl