Wyniki rekrutacji do projektu "Senior-Lider-Obywatel"

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z przyjemnością informuje, że
uczestnikami projektu 
"Senior-Lider-Obywatel" zostają przedstawiciele następujących grup:

1. Rada Seniorów Gminy Supraśl, Stowarzyszenie „Aktywni”
2. Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA w Białymstoku
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Karakulach
4. Grupa nieformalna „Zawodowi” z Białegostoku
5.  Stowarzyszenie Aktywny Senior w Gródku
6. Stowarzyszenie „Chcę żyć” w Choroszczy
7. Koło Emerytów nr 15 z siedzibą w Choroszczy
8. Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie
9. Dzienny Dom „SENIOR+” w Łapach
10. Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzyniówce „Barwianka”

Gratulujemy!
Z uczestnikami będziemy się kontaktować telefonicznie i poprzez e-mail.

Już niedługo widzimy się na pierwszym spotkaniu.