WYNIKI !! - Program Regrantingowy „Osiedla w działaniu”

Wersja PDFWersja PDF

W związku z dokonaniem oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków prezentujemy listę rankingową z informacją o uzyskanej liczbie punktów i przyznanej kwocie dofinansowania.

Wszystkim, którzy otrzymali mini grant – gratulujemy. Tym, którym się w tym roku nie udało zachęcamy do szukania alternatywnych źródeł finansowania i nie rezygnowania z podejmowania działań na rzecz aktywności sąsiedzkich.

Wszystkim dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie wniosków.

Dokumenty do pobrania: