Usługi

Doradztwo

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych od 1999r. wspiera doradczo, szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego. OWOP oferuje bezpłatne doradztwo w zakresie:procedur...

Ewaluacja

Szanowni Państwo,Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej widzą potrzebę badania i analizowania prowadzonych przez siebie działań. Dotyczy ona zarówno realizowanych projektów, w tym projektów finansowanych ze...

Szkolenia

Szanowni Państwo,Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku serdecznie zaprasza do korzystania z naszych usług,które określiliśmy mianem Centrum Edukacji i Rozwoju. Celem działalności Centrum jest między...