Szkolenie „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób prawnych”

Wersja PDFWersja PDF

Szkolenie
„Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób prawnych”
26 maja 2017 r. Centrum Astoria
Białymstoku, ul. Sienkiewicza 4,  o godz. 9.00

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie  pt.: „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób prawnych”,
które odbędzie się w dn. 23 maja 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku,
o godz. 9.00
Podczas szkolenia  poruszone zostaną następujące zagadnienia:
• Wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
• Ustawa o spółdzielniach socjalnych
• Procedury zakładania spółdzielni socjalnej osób prawnych.
• Wsparcie dla spółdzielni socjalnej – dotacje i wsparcie pomostowe
• Kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej.
• Najczęściej popełniane błędy w spółdzielniach socjalnych.
• Przykłady działających spółdzielni socjalnych osób prawnych
Szkolenie jest kierowane do:
•  Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowany uruchomieniem działalności odpłatnej/gospodarczej
• Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych przekształceniem się w Przedsiębiorstwo Społeczne
• Przedsiębiorstw Społecznych zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy
• JST zainteresowanych wspieraniem ekonomii społecznej
   -zgodnie z Reulaminem Świadczenia Usług OWES


Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do poniedziałku, 15 maja do godz. 15.00.
Skan  drogą mailową na adres owes@owop.org.pl ,  lub faxem na nr 85 675 21 58,
Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.


Wszystkich informacji na temat szkolenia udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego