V Warsztaty kierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

Wersja PDFWersja PDF

Oferta kierowana do organów prowadzących szkoły oraz dyrektorów szkół.

Proponowane warsztaty mają na celu uzupełnienie programów kształcenia o dodatkowe umiejętności przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Warsztaty prowadzone na terenie szkoły w formie zajęć pozalekcyjnych i wyjazdowych warsztatów.

Tematyka warsztatów:
Warsztaty w obszarze aktywizacji zawodowej

 •     Zajęcia grupowe z zakresu określania predyspozycji zawodowych, planowania kariery zawodowej obejmujące testy, symulacje, gry
 •     Metody i formy aktywnego poszukiwania pracy w tym (źródła ofert pracy, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna)
 •     Specyfika rynku pracy, branże i zawody przyszłościowe
 •     Elastyczne formy zatrudnienia i zarobkowania
 •     Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

Warsztaty w obszarze umiejętności społecznych, warsztaty motywacyjne

 •     Kompetencje lidera/ animatora działań środowiskowych
 •     Mobilizowanie ludzi do działania
 •     Ścieżki finansowe wspierające inicjatywy młodzieżowe
 •     Wprowadzenie do pracy metodą projektów
 •     Warsztaty motywacyjne
 •     Podstawowe fakty o działaniu organizacji pozarządowych
 •     Wolontariat, czyli kto i jak może pomagać innym.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych, certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów STOP, ekspertów CAL, doradców zawodowych, oraz praktyków z doświadczeniem pracy w pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Zakresy usług:

 1. Szkolenie jednodniowe (8 godzin lekcyjnych) dla grupy 15 osób 3200 zł. Cena obejmuje: wykładowcę, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
 2. Cykl 16 godzinnych warsztatów – 4 x 4 godziny lub 8 x 2 godziny grupy 15-25 osobowe 4000 zł. Cena obejmuje: wykładowcę, materiały szkoleniowe)
 3. Trzydniowy biwak szkoleniowy – wyjazdowy – Kalkulacja cenowa dla grupy 20 uczniów i 2 nauczycieli 16 000 zł. Cena obejmuje: 20 godzin lekcyjnych warsztatów, salę szkoleniową ze sprzętem, noclegi, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe, ubezpieczenie