IV Warsztaty umiejętności społecznych kierowane do beneficjentów pomocy społecznej

Wersja PDFWersja PDF

Oferta kierowana do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych instytucji realizujących działania w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z kręgu wykluczenia społecznego:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W swoich szkoleniach kładziemy nacisk na motywowanie osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia, aktywizację zawodową z elementami doradztwa zawodowego oraz z praktycznymi umiejętnościami w zakresie powoływania spółdzielni socjalnych oraz tworzenia biznesplanów działalności gospodarczych.

Tematyka warsztatów:

W obszarze podwyższania umiejętności społecznych:

    Komunikacja społeczna
    Rozwiązywanie konfliktów
    Warsztaty motywacyjne
    Negocjacje
    Praca w zespole
    Zarządzanie czasem

W obszarze umiejętności niezbędnych na rynku pracy:

    Aktywne metody poszukiwania pracy
    Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu pracy
    Rozmowy kwalifikacyjne
    Tworzenie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny)

W obszarze ekonomii społecznej

    Wprowadzenie do ekonomii społecznej
    Spółdzielnie socjalne. Podstawy prawne, zasady tworzenia i funkcjonowania
    Biznesplan w Przedsiębiorstwie Społecznym

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych, certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów STOP, ekspertów CAL, doradców zawodowych oraz praktyków z doświadczeniem pracy w pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Cennik warsztatów umiejętności społecznych kierowanych do beneficjentów pomocy społecznej

Typ szkolenia

Cena

Zakres usługi
Szkolenie jednodniowe (8 godzin lekcyjnych) dla grupy 15 osób 3800 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
Szkolenie dwudniowe bez noclegu (16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 6 200 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
Szkolenie dwudniowe z noclegiem (Supraśl, Augustów, Białystok, Białowieża lub inna lokalizacja na terenie województwa podlaskiego) – 16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 8 500 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, noclegi, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe