III Szkolenia dla liderów lokalnych

Wersja PDFWersja PDF

Oferta kierowana do jednostek samorządowych oraz lokalnych organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup Działania oraz innych podmiotów realizujących działania na rzecz rozwoju, pracujących z lokalnymi liderami. Proponowane warsztaty bazują na wieloletnim doświadczeniu w pracy z liderami/ animatorami w tym: członkami organizacji pozarządowych, sołtysami i sołtyskami, radnymi oraz mieszkańcami. Wykorzystują metodologię animowania środowiska lokalnego, szkoły liderów społecznych.

Tematyka szkoleń:

    Mobilizowanie ludzi do działania
    Diagnozowanie problemów lokalnych
    Kompetencje lidera/ animatora
    Praca metodą projektów
    Pozyskiwanie środków na działania w społeczności lokalnej
    Komunikacja społeczna
    Praca w zespole
    Rozwiązywanie konfliktów
    Animowanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju
    Wystąpienia publiczne
    Kreowanie wizerunku organizacji

Szkolenia prowadzone są przez certyfikowaną kadrę Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertów CAL oraz doświadczonych animatorów lokalnych.

Cennik szkoleń dla liderów lokalnych

Typ szkolenia

Cena

Zakres usługi
Szkolenie jednodniowe (8 godzin lekcyjnych) dla grupy 15 osób 3 600 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
Szkolenie dwudniowe bez noclegu (16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 6 200 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
Szkolenie dwudniowe z noclegiem (Supraśl, Augustów, Białystok, Białowieża lub inna lokalizacja na terenie województwa podlaskiego) – 16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 8 500 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, noclegi, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe